Νευρολογική Αποκατάσταση NDT-BOBATH

Η αποκατάσταση των νευρολογικών παθήσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο της φυσικοθεραπείας. Η παγκοσμίως πιστοποιημένη προσέγγιση νευροεξελικτικής αποκατάστασης Bobath   αποτελεί την πιο διαδομένη μέθοδο αποκατάστασης νευρολογικών βλαβών σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η προσέγγιση Bobath επικεντρώνεται στην λειτουργική αξιολόγηση, την ανάλυση των προβλημάτων του ασθενή και τη χρήση ειδικών χειρισμών από το θεραπευτή για τη διευκόλυνση των κινήσεων. Βασικές αρχές της είναι:  
  • Η ενθάρρυνση για φυσιολογικά πρότυπα κίνησης
  • Η έμφαση στην ποιότητα της κίνησης
  • Η εξομάλυνση του παθολογικού μυϊκού τόνου για διευκόλυνση της κίνησης
  • Η επανεκπαίδευση μετάβασης από την ύπτια, στην καθιστή και την όρθια θέση
  • Η αποφυγή της εκμαθημένης μη χρήσης των άκρων (“learned non-use”)
  • Η χρήση της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου στην αποκατάσταση
  Ο εξειδικευμένος NDT-Bobath φυσικοθεραπευτής μέσω της λειτουργικής αξιολόγησης και του καθορισμού θεραπευτικών στόχων μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα σε πληθώρα νευρολογικών διαταραχών, όπως στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, την σκλήρυνση κατά πλάκας, την νόσο Parkinsson κ.ά.   Η προσέγγιση Bobath αξιολογεί αισθητηριακά,   αντιληπτικά και προσαρμοστικά ελλείμματα, παράλληλα με τις κινητικές δυσλειτουργίες, και στοχεύει στην επανεκπαίδευση του νευρικού συστήματος μέσα από μια διαδραστική συνεργασία του θεραπευόμενο με τον φυσικοθεραπευτή του. Η προσέγγιση δεν εστιάζει μόνο στην  στείρα κινητική αποκατάσταση, αλλά επιδιώκει να προετοιμάσει τον ασθενή για τις απαιτήσεις της καθημερινής διαβίωσης.